Peugeot Klantbeoordelingen

(10/06/2016)

INLEIDING

Door te accepteren dat uw Beoordeling op de Website wordt gepubliceerd, bevestigt u dat u volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat u verklaart dat u deze na zult leven. Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u uw Beoordeling niet publiceren en de Website niet gebruiken.

Het doel van de Website is om Beoordelingen van klanten te publiceren van de ervaren dienstverlening over de betreffende dealer. Door een Beoordeling in te dienen, verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat Peugeot Nederland N.V. die Beoordeling al dan niet publiceert, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het accepteren van publicatie van uw Beoordeling, toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, naast alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Toegang tot de Website is gratis (buiten de normale kosten van uw internetverbinding).

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De onderstaande termen hebben de navolgende betekenis:

"Beoordeling": een beoordeling gegeven door een Klant, met inbegrip van zijn mening, zijnde een particuliere klant van een Dealer, over de kwaliteit van de service bij een Dealer met betrekking tot een Klantervaring. Bij de beoordeling hoort een Waardering.

"Gebruiksvoorwaarden": deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website en de overeenkomst voor het publiceren van een Beoordeling op de Website.

"Klantervaring": de aankoop van een nieuwe auto of een bezoek aan de werkplaats van de Dealer.

"Moderator": een moderatorservice uitgevoerd door Peugeot Nederland N.V. of door een derde aan Peugeot Nederland N.V. verstrekt.

"Waardering": de beoordeling van de kwaliteit van de Klantervaring bij de aankoop van een nieuwe auto of een bezoek aan de werkplaats. Deze Waarderingen worden door de auteur met een Beoordeling toegewezen.

“Dealer”: een Nederlandse Peugeot dealer die deelneemt aan het programma om Beoordelingen te verzamelen en te publiceren op de betreffende dealer website.

"Website": De website van de dealer die deelneemt aan het programma van Peugeot Nederland N.V. betreffende het verzamelen en publiceren van Beoordelingen op de Website. Op de Website leest u de Beoordelingen die Klanten hebben achtergelaten over de Dealer en de kwaliteit van hun Klantervaring. De Website is toegankelijk op; www.peugeot-advisor.nl/zoek-een-dealer.

"Klant": een particuliere klant van een Dealer.

“Klanttevredenheidsonderzoek”: het tevredenheidsonderzoek dat een Klant kan invullen na plaatsen van de Beoordeling om in detail zijn tevredenheid over zijn Klantervaring weer te geven.

"Gebruiker": een natuurlijke persoon die een Beoordeling plaatst.’U’ of ‘uw’ betekent u als gebruiker van de website.

ARTIKEL 2 - De WEBSITE

De Website wordt verstrekt door Peugeot Nederland N.V. gevestigd op het adres: Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30068414. Voor meer informatie over de website wordt verwezen naar Peugeot Nederland N.V. disclaimer: //www.peugeot.nl/disclaimer/

Publicatiedirecteur: Linda Jackson
E-mail contactadres: psanl-klantenservice@mpsa.com

Website host:
PSA – Peugeot – Citroën
Centre Technique d’Achères
Rond Point Jenatzy
78 300 Poissy
Frankrijk

ARTIKEL 3 – VERZAMELINGSKENNISGEVING

3.1 Verzoek om Beoordeling

Als Klant kunt u namens Peugeot Nederland N.V. binnen 30 dagen na de datum van uw Klantervaring gevraagd worden uw Beoordeling te plaatsen over de ervaren dienstverlening bji een Peugeot dealer met een eventuele toelichting. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het Klanttevredenheidsonderzoek in te vullen met meerdere vragen in detail over de ervaren dienstverlening.

Om een Beoordeling in te dienen, dient u de volgende stappen 1, 2 en 3 te volgen:
  - Stap 1: u voert een Beoordeling in met een Waardering van sterren door met uw muis deze aan te klikken en eventueel een toelichting op het aantal gegeven sterren.
  De sterren hebben de volgende betekenis:
 • 1 ster: Zeer Slecht
 • 2 sterren: Slecht
 • 3 sterren: Gemiddeld
 • 4 sterren: Goed
 • 5 sterren: Zeer Goed
 • Vervolgens klikt u op ‘Bekijken’ om verder te gaan.

- Stap 2 : vervolgens bekijkt u de gegeven Beoordeling en eventuele toelichting en bevestigt deze.

- Stap 3: u bevestigt dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ze accepteert. Vervolgens geeft u uw feedback door te klikken op "bevestigen".

Bij de beoordeling wordt getoond: roepnaam, eerste letter achternaam, model en publicatiedatum.

Als uw beoordeling gevalideerd is door de moderator volgens de regels voor de moderation die worden toegelicht in artikel 4.1 ontvangt u een email ter bevestiging van de plaatsing. Indien de Beoordeling afgewezen wordt, ontvangt een email met de reden van afwijzing met de mogelijkheid uw Beoordeling aan te passen.

Na het plaatsen van Beoordeling kan de dealer een reactie plaatsen op uw Beoordeling en/of contact opnemen met de auteur van de Beoordeling om zijn Klantervaring te verbeteren.

3.2 Verklaring van Klanten

Door te accepteren om een Beoordeling online te publiceren, bevestigt u dat:

 • U ermee akkoord gaat dat Peugeot Nederland B.V. en/of de Moderator contact met u opneemt voor identificatie en toelichting, en dat de Dealer contact met u opneemt om eventuele ontevredenheid te verhelpen, indien nodig.
 • Er geen sprake is van een belangenconflict, dat wil zeggen, u hebt geen belang in of banden met de Dealer of met Peugeot Nederland B.V. (voor de duidelijkheid, medewerkers van een Dealer, Peugeot Nederland B.V. en PSA Groupe mogen geen Beoordelingen indienen).
 • De Klantervaring is uw eigen ervaring.


3.3 Gegevens bewaard door Peugeot Nederland B.V.

Om de authenticiteit van Klantervaringen en uw identiteit te bevestigen, legt Peugeot Nederland N.V. het e-mailadres, voornaam, naam, uw woonplaats, het model van het voertuig en de datum waarop de Beoordeling is ingediend vast (deze gegevens zullen niet langer worden bewaard dan toegestaan door de Wet Bescherming Persoonsgegevens ). Deze gegevens worden gecodeerd opgeslagen in een database van Peugeot Nederland N.V.

ARTIKEL 4 – MODERATION

4.1 Moderation

Voorafgaand aan publicatie op de Website worden Beoordelingen door een Moderator bekeken. De Moderator controleert de inhoud van Beoordelingen om te beslissen of ze worden gepubliceerd of niet. De Moderator heeft toegang tot uw identiteit om, indien nodig, contact met u op te nemen als onderdeel van de controle.

De tijd die wordt gegeven voor Moderation is hetzelfde voor alle Beoordelingen, positief of negatief. Deze tijd is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Beoordeling in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van niet-naleving, wordt een Beoordeling niet gepubliceerd.

Beoordelingen kunnen door de Moderator worden afgewezen, indien:
 • De bewering is in strijd met de wet, bevat ongepast, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen taalgebruik.
 • De bewering maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden (andere merknamen, enz.).
 • De bewering bevat informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (nominatief citeren van derden zonder hun expliciete toestemming, opmerkingen over het fysieke voorkomen of de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoonnummers, adressen, e-mails, VIN, registratie, klantenbestandnummer, bankgegevens, enz.
 • De bewering is onbegrijpelijk (een opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, inhoud slecht geschreven tot op het punt van onbegrip, geschreven in een andere taal)
 • In de bevestigingsnota staan cijfers (bedrag of percentage) over de commercieel beleid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS (kortingen, inruil, factuur, kortingstarieven, enz.).
 • De verklaring omvat een oproep tot gerechtelijke stappen of bevat verklaringen die kunnen leiden tot de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS.
 • De verklaring bevat concrete elementen van belangenverstrengeling (werknemers van de verkooppunten, Automobiles Citroën en de groep PSA Peugeot Citroën zijn uitgesloten).
 • De verklaring is ingediend door een professional (alleen adviezen van natuurlijke personen die geen professional zijn, zijn toegestaan).
 • De verklaring betreft een gebruiker die onjuiste persoonlijke identificerende informatie heeft verstrekt of de klantervaring niet persoonlijk heeft ervaren.
 • De verklaring is een duplicaat (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring)
 • In de verklaring staat een opmerking die niet in overeenstemming is met de gegeven beoordeling.
 • Dit verkooppunt of de verkoper maakt geen deel meer uit van het Advisor-programma.
 • De verklaring heeft betrekking op iets anders dan het Voertuig of de Service (voorbeelden van afwijzing: kwaliteit van de service van het verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klacht, verzoek om informatie, etc.) of die niet verenigbaar is met de betrokken dienst (aankoop van een voertuig wanneer het om een interventie van een werkplaats gaat of een interventie van een werkplaats wanneer het om een aankoop van een voertuig gaat).
 • De verklaring heeft betrekking op een ander voertuig dan het gekozen voertuig, of op een voertuig van een ander merk
 • De verklaring heeft betrekking op of vermeldt een ander verkooppunt dan het verkooppunt dat het voertuig heeft verkocht of de service heeft uitgevoerd in de werkplaats of een verkoper die de verkoop niet heeft uitgevoerd.
 • De verklaring heeft betrekking op een gebruiker die informatie heeft verstrekt die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden (bv. meer dan 90 dagen na de ervaring van de klant).
Zodra uw Beoordeling door de Moderator is gevalideerd, ontvangt u een e-mail met een bevestiging dat uw Beoordeling op de Website is gepubliceerd.

4.2 Afwijzing van een Beoordeling

Indien uw Beoordeling om een van de bovenstaande redenen is afgewezen, wordt u hierover per e-mail geïnformeerd.

4.3 Vrijwaring

De standpunten die Klanten op de Website uiten zijn niet de standpunten of waarden van Peugeot Nederland N.V. U erkent en verklaart hierbij dat alleen u verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en juistheid van de informatie binnen uw Beoordeling en dat u ons vrijwaart van welke schending dan ook van dit Artikel 4. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor elk verlies of schade van Peugeot Nederland N.V. en/of dealers van Peugeot Nederland als gevolg van iets dat u op onze Website heeft gepubliceerd of ge-upload of geplaatst, dat niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor om materiaal dat deze regels schendt van de Website te verwijderen. Peugeot Nederland N.V. heeft het recht om uw identiteit en andere relevante gegevens aan wetshandhavingsinstanties bekend te maken indien Peugeot Nederland N.V. dit noodzakelijk acht. Peugeot Nederland N.V. heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat inhoud die door u naar onze website is ge-upload of daarop is geplaatst, een schending is van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. Uw recht om gebruik te maken van deze Website zal onmiddellijk vervallen als u een van de bepalingen van dit artikel schendt. Alle inhoud die u publiceert, uploadt of op de Website plaatst, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet auteursrechtelijk beschermd en Peugeot Nederland N.V. heeft het recht om deze inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en aan derden bekend te maken.

ARTIKEL 5 – TOEKENNING EN PUBLICATIE VAN BEOORDELINGEN

5.1 – Toewijzing van Beoordelingen

Ontvangen en gecontroleerde Beoordelingen die aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen worden geplaatst op de pagina van de Website die speciaal is bedoeld voor de desbetreffende Dealer, gedurende maximaal één jaar vanaf de datum van publicatie.

Beoordelingen worden volledig op de Website geplaatst, standaard van nieuw naar oud, binnen maximaal 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de Beoordeling is ingediend. Naast de Beoordeling worden de datum van indiening van de Beoordeling, de voornaam, het initiaal en de woonplaats van de auteur van de Beoordeling, het model van het voertuig en het aan de Dealer als Waardering toegekende aantal sterren gepubliceerd. Gepubliceerde Beoordelingen kunnen op datum worden gesorteerd.

Het aantal Beoordelingen en de gemiddelde Waardering in sterren worden ook op de website van de desbetreffende Dealer gepubliceerd (toegang wordt verkregen via //www.peugeot.nl/zoek-een-dealer). De gedetailleerde Waarderingen en de inhoud van de Beoordelingen zijn echter alleen beschikbaar op de Website.

De gemiddelde waardering wordt als volgt berekend :
 • van 1 tot 1,24 = 1 ster
 • van 1,25 tot 1,74 = 1,5 ster
 • van 1,75 tot 2,24 = 2 sterren
 • van 2,25 tot 2,74 = 2,5 sterren
 • van 2,75 tot 3,24 = 3 sterren
 • van 3,25 tot 3,74 = 3,5 sterren
 • van 3,75 tot 4,24 = 4 sterren
 • van 4,25 tot 4,74 = 4,5 sterren
 • meer dan 4,75 = 5 sterren

5.2 – Melding van misbruik

Iedereen kan aan Peugeot Nederland N.V. op het volgende adres melding maken van een Beoordeling waarvan de inhoud beledigend is via : psanl-klantenservice@mpsa.com

Een e-mail met het besluit van de Moderator wordt naar de persoon gestuurd die het misbruik heeft gemeld. Ook wordt de Beoordeling, als de inhoud als misbruik wordt beschouwd, van de Website verwijderd en vervolgens wordt een e-mail naar u of de Dealer (zoals van toepassing) gestuurd, waarin u of de Dealer wordt geïnformeerd over de reden voor de verwijdering.

5.3 – Duur van de publicatie van Beoordelingen en Archivering

De auteur van de Beoordeling kan de opmerkingen niet wijzigen zodra deze is gepubliceerd.

Beoordelingen worden voor een periode van maximaal één jaar op de Website geplaatst, tenzij de auteur van de Beoordeling specifiek om verwijdering heeft verzocht. Om dit te doen, moet een e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: psanl-klantenservice@mpsa.com met vermelding van de datum van de Beoordeling.

De Beoordeling blijft echter geregistreerd in de gegevensdatabase van Peugeot Nederland N.V. in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 6 - RECHT TOT REAGEREN DOOR DEALER

De dealer heeft het recht om op iedere gepubliceerde Beoordeling te reageren. Ze kunnen:
 • Details geven, naar de auteur van de Beoordeling, ter verduidelijking en/of het geven van hun versie van de gebeurtenis indien de dealer het niet eens is met de gepubliceerde Beoordeling.
 • U bedanken voor uw Beoordeling


Het antwoord van de dealer is ook onderhevig aan dezelfde eisen voor moderation zoals in artikel 4.1 aangegeven en kan bij het niet voldoen hieraan door de moderator geweigerd worden.

De aangepaste reactie van de dealer, in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden en privacy policy, wordt bij de relevante Beoordeling geplaatst binnen 7 (zeven) kalender dagen na invoer van de Beoordeling.

De reacties van de dealer worden gepubliceerd op de Website gedurende dezelfde periode als de Beoordeling waartoe ze behoren.

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is niet toegestaan om de handelsmerken, logo's en/of handelsnamen die op de Website worden weergegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te downloaden, kopiëren, wijzigen of gebruiken.

Peugeot Nederland N.V. en haar leveranciers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de software waarop de Website draait. Behalve voor zover uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving toegestaan, mag u die software niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kopiëren, wijzigen, downloaden, verspreiden, ontcijferen, decompileren, verstoren of proberen te verstoren.

Houdt u er rekening mee dat Citroën Nederland B.V. de Website heeft gecreëerd en aanbiedt voor particulier en huishoudelijk gebruik en voor de persoonlijke informatie van klanten en Dealers. U verklaart dat u de Website niet zult gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en Citroën Nederland B.V. is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, klandizie, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.

Commerciële gegevens mogen niet in een Beoordeling worden vermeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Peugeot Nederland N.V. Een groot deel van de elementen van de Website zijn beschermd :

 • door wetgeving, auteursrechtelijk beschermde inhoud: dit kunnen onder meer foto's, artikelen, tekeningen, animaties en digitale audio- en video-opnames zijn ...;
 • door merkenrechtwetgeving: in het bijzonder de naam "Peugeot", de "Leeuw" (die het Peugeot-logo weergeeft), de naam "PSA Groupe", evenals de merken van alle automodellen.


De aldus beschermde elementen zijn het eigendom van Automobiles Peugeot, Peugeot Nederland N.V., haar dochterondernemingen en/of derden die Peugeot Nederland N.V. toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Hierdoor is elke reproductie, weergave, gebruik, bewerking, wijziging, opneming, vertaling, marketing, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze, in welke vorm en op welk medium dan ook (papier, digitaal of anderszins) van alle of een deel van de Website verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Peugeot Nederland N.V.

ARTIKEL 8 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

8.1 - Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: voornaam, initiaal van de achternaam, model/uitvoering van het voertuig, woonplaats, en eventuele andere in de review opgenomen persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens die op de Website worden gepubliceerd kunnen worden gebruikt voor onderzoek en analyse door Peugeot Nederland N.V. en haar filialen, haar Dealers en verkoopnetwerk, elk bedrijf dat een service verstrekt namens Peugeot Nederland N.V. en/of een bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als Peugeot Nederland N.V.

Als onderdeel van haar bedrijfsactiviteiten kan het nodig zijn dat Peugeot Nederland N.V. de verzamelde gegevens met andere landen deelt, als een van de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of doeleinden waarmee de deelnemers vervolgens hebben ingestemd. Als deze gegevens naar een derde land worden overgedragen neemt Peugeot Nederland N.V. alle noodzakelijke maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en misbruik te voorkomen. De gegevens worden alleen overgedragen naar landen waar een passend niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd.

Voor wat betreft de door U aan ons verschafte persoonsgegevens heeft u recht op inzage en rectificatie van deze gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit recht kunt u doen gelden door schriftelijk contact op te nemen met Peugeot Nederland N.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam of e-mailadres:psanl-klantenservice@mpsa.com. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Peugeot Nederland N.V. op //www.peugeot.nl/disclaimer/

8.2 – Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen automatisch cookies op uw internetbrowser worden geïnstalleerd.

Cookies zijn bestanden die naar uw harde schijf worden gestuurd om gemakkelijker op de Website te kunnen navigeren en om bezoekersstatistieken vast te leggen. Deze cookies bevatten in elk geval geen persoonlijk identificeerbare informatie.

U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Zie voor meer informatie het cookiesbeleid van Peugeot Nederland N.V. op //www.peugeot.nl/cookie-beleid/

ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Peugeot Nederland N.V. Als u besluit om toegang te krijgen tot websites van derden, gekoppeld aan deze website, doet u dit geheel op eigen risico en Peugeot Nederland N.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

In ieder geval kan Peugeot Nederland N.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waar de Website via hyperlinks of een andere links mee verbonden kunnen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden van die andere websites te raadplegen.

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING OF ONONDERBROKEN TOEGANG TOT DE WEBSITE

Peugeot Nederland N.V. garandeert niet dat de Website of enige inhoud daarvan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Peugeot Nederland N.V. kan op elk moment uw toegang en/of dat van Gebruikers, tijdelijk of permanent opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen in het geval van: schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u of een Gebruiker, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht ten gunste van Peugeot Nederland N.V. , technische problemen die te maken hebben met de infrastructuur die is opgezet voor werking van de Website; of voor het onderhoud van de Website. Peugeot Nederland N.V. is niet aansprakelijk jegens u als om welke reden dan ook onze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

ARTIKEL 11 - HERZIENING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Peugeot Nederland N.V., behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Gebruiksvoorwaarden en alle op de Website weergegeven elementen te wijzigen en aan te passen, voor zover dit niet in het nadeel van de gebruiker is.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor u. U dient deze Gebruiksvoorwaarden elke keer wanneer u verbinding maakt met de Website te raadplegen. Elke keer dat u verbinding maakt met de Website wordt U geacht akkoord te gaan met de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT

Op de Website en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank van Amsterdam is bevoegd in geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald.